Recenzje

Dr hab. Marzenna Nowicka, prof. UWM

Recenzja książki autorstwa mgr Renaty Pasymowskiej pt. Moi przyjaciele z Literkowa. Program do nauki ortografii w klasach I – III.

Komponentem kształcenia językowego w szkole jest nauczanie ortografii. Opanowanie przez uczniów nawyków poprawnego zapisywania wyrazów jest procesem długotrwałym i żmudnym. Ortografia nie jest interesująca dla współczesnego młodego człowieka, tym bardziej, że w dzisiejszym  zdigitalizowanym świecie komunikacja zapośredniczona poprzez nowe media bardzo często przebiega wbrew elementarnym regułom języka polskiego.

Czytaj dalej

Dr Małgorzata Kowalik-Olubińska

Recenzja książki Renaty Pasymowskiej pt. Moi przyjaciele z Literkowa. Program do nauki ortografii w klasach I-III.

Autorka prezentuje w swojej książce innowacyjne podejście do pracy edukacyjnej ukierunkowanej na zapewnienie uczniom klas początkowych sukcesu w procesie uczenia się ortografii. Istotę tego podejścia trafnie oddaje motto książki: Słucham, przeżywam, odkrywam, tworzę, działam, uczę się, mówię, wychowuję się i patrzę, czyli… z ortografią w teatrze. Wskazuje ono wyraźnie, że mamy do czynienia z koncepcją pracy, w której nauka ortografii jest powiązana z rozwijaniem procesów poznawczych uczniów, z odwoływaniem się do bogatego świata dziecięcej wyobraźni i fantazji, z przypisaniem szczególnego znaczenia uczeniu się przez działanie, odkrywanie i przeżywanie. Sygnalizuje ono również, że uczestnictwo dzieci w różnych formach działań teatralnych, występowanie w roli widza i aktora, tworzy kontekst sprzyjający pomyślnemu rozwojowi uczniów i powodzeniu w nabywaniu umiejętności akademickich.

Czytaj dalej