Nauczyciele skorzystają z:

gotowego programu zgodnego z podstawą programową,

– wielu ciekawych rozwiązań metodycznych do nauczania ortografii, w których zastosowane zostały różnorodne metody i formy pracy,

– opracowanych instrukcji zadań domowych,

propozycji scenariuszy teatralnych i spotkań integracyjnych,

– przykładów ćwiczeń utrwalających zestawy słownictwa z określoną trudnością ortograficzną,

gier i zabaw ortograficznych,

tekstów dyktand dopasowanych do konkretnych historyjek,

– zaproponowanych zadań konkursowych,

pośrednika w dochodzeniu do sprawności ortograficznej jakim są maskotki – przytulanki.

 

Będą wspólnie z dziećmi bawić się ortografią, cieszyć się sukcesami uczniów i własnymi. Zyskają pewność, że ich podopieczni    są gotowi do bezpiecznego przejścia w kolejny etap edukacyjny.