Podczas realizacji programu uczniowie będą mieli niepowtarzalną okazję do:

uważnego słuchania wielu interesujących, zabawnych i niezwykłych historyjek o przyjaciołach z Literkowa,

–  włączenia emocji do procesu zapamiętywania,

odkrywania własnych talentów, możliwości i samego siebie,

tworzenia wielu form wypowiedzi, swobodnych tekstów, albumów, słowników, obrazów, komiksów, wizualizacji itp,

realizacji samego siebie w małych formach teatralnych,

nauczenia się swojej modalności, poznania sposobów uczenia się i samodoskonalenia,

uczenia się “przy okazji”,

rozwijania mowy, swobodnego wyrażania własnych myśli np. w dyskusji,

autoprezentacji i zaprezentowania własnych dokonań,

wychowania przez pracę we współpracy,

filozofowania i rozważania,

fantazjowania i dobrej zabawy,

patrzenia z wielu perspektyw,

samooceny i oceny koleżeńskiej,

doświadczania mocy sprawczej, którą mają maskotki reprezentujące wszystkich przyjaciół z Literkowa,

 

Nauczyciele skorzystają z:

gotowego programu zgodnego z podstawą programową,

– wielu ciekawych rozwiązań metodycznych do nauczania ortografii, w których zastosowane zostały różnorodne metody i formy pracy,

– opracowanych instrukcji zadań domowych,

propozycji scenariuszy teatralnych i spotkań integracyjnych,

– przykładów ćwiczeń utrwalających zestawy słownictwa z określoną trudnością ortograficzną,

gier i zabaw ortograficznych,

tekstów dyktand dopasowanych do konkretnych historyjek,

– zaproponowanych zadań konkursowych,

pośrednika w dochodzeniu do sprawności ortograficznej jakim są maskotki – przytulanki.

 

Będą wspólnie z dziećmi bawić się ortografią, cieszyć się sukcesami uczniów i własnymi. Zyskają pewność, że ich podopieczni    są gotowi do bezpiecznego przejścia w kolejny etap edukacyjny.

Rodzice uczniów objętych programem:

wspólnie z własnym dzieckiem stworzą domowy warsztat pracy,

– wdrożą swoje pociechy do systematyczności i obowiązkowości,

– będą mieli niepowtarzalną okazję poznać nowe zabawy i gry ortograficzne,

– oddadzą własnemu dziecku to, czego ono najbardziej potrzebuje, a jest bezcenne: zainteresowanie i czas,

– przez podarowanie maskotki – przyjaciela z Literkowa w naturalny sposób podtrzymają jego zainteresowanie nauką ortografii,

będą mogli w namacalny sposób doświadczyć sukcesu własnego dziecka i w nim w pełni uczestniczyć.