O programie

Autorski program „Moi przyjaciele z Literkowa” jest stworzony dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej, którzy charakteryzują się indywidualnymi potrzebami w zakresie nauczania i wychowania. Jego założeniem jest wyposażenie dzieci w wiadomości i umiejętności z zakresu ortografii poprzez zastosowanie różnorodnych form teatralnych. Stwarza on również odbiorcom okazję do rozwoju zarówno osobowościowego, jak i …

Top
0

Your Cart